Praktijkondersteuning – Huisartsenpraktijk PF van Lune – Loppersum

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk P.F. van Lune

Onze praktijk en apotheek is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.00-17.00 uur. Op woensdag van 8.00-12.00 uur. Op woensdagmiddag is de praktijk en apotheek gesloten.

Graag vragen we u onderstaande tijden in acht te nemen zodat wij u optimaal van dienst kunnen zijn:

08:00 – 10:00 uur bellen voor het maken van een afspraak.

Huisartsenpraktijk PF van Lune
Molenweg 16 9919 AH Loppersum

Praktijkondersteuning

PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg Somatiek (POH-S)

De POH-S  (Aline Bouma) ondersteunt de huisarts in het begeleiden van patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening of kwetsbare ouderen. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controle-onderzoek uit.

De POH-S begeleidt patiënten met onder anderen de volgende aandoeningen:

 • Astma/COPD
 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
 • Cardio vasculair risico management (hart- en vaatziekten)
 • Atriumfibrilleren

Andere taken van de POH-S zijn:

 • Over de patiënt overleggen met andere disciplines of de patiënt doorverwijzen naar andere disciplines
 • Het regelen/organiseren van de zorg rondom de patiënt binnen de eerste en tussen de tweede en de eerste lijn
 • Organisatie en evaluatie van de preventieve activiteiten
 • Het in gang houden en evalueren van de kwaliteitverbeterende activiteiten in de praktijk

 

PraktijkOndersteuner Ouderenzorg (POH-O)

De POH-O (Aline Bouma) ondersteunt de huisarts in het begeleiden van kwetsbare ouderen.

 

Praktijkondersteuner GGZ

Met een POH GGZ in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten.

Peter Plas werkt op donderdag bij ons in de praktijk.

Wat kan de POH GGZ voor u doen?

In een gesprek brengt de POH GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van of ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden. Dit kan een vervolgtraject zijn bij bijvoorbeeld maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling. De POH GGZ zal dit advies met u en de huisarts bespreken.

De POH GGZ kan daarbij dus helpen door:

 • het verhelderen van problemen;
 • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
 • (in sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
 • nazorg na behandeling in de GGZ.

Hoe komt een afspraak bij de POH GGZ tot stand?
U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH GGZ gepland.